Ağ ve Uç Nokta Adli Analiz Yazılımı Nedir Nasıl Sağlanır?

Adli bilişim alanında bulunan kanıtlar, işlenen suçun türüne bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, bir ceza davasında, cinayetlerde, çocuk istismarında, mali dolandırıcılıkta ya da zimmete para geçirme gibi suçlara ilişkin kayıtlardan elde edilen belgeler mahkemelerce ve resmi makamlarca kanıt olarak kabul görmektedir. Bilgisayar bağlantılı suçlarda, sistemin farklı bileşenleri tarafından toplanan veriler kanıt niteliği taşımaktadır. Veri bir suç işlenene kadar kanıt haline gelmez ve bu veriler suçun aydınlatılmasında ipuçlarını bulmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, bilişim alanında elde edilen veriler aslında potansiyel kanıt niteliği taşımaktadır.

Bilgisayarlarda ve ağ bileşenlerinde birçok potansiyel kanıt kaynağı vardır. Dosyalar, resimler, uygulamalar, programlar vb. veriler potansiyel kanıtlara örnek olarak verilebilir. Daha derinlemesine incelendiğinde; internet vb. geçmiş kayıtları, önbellek bilgileri, yedeklemeler veya etkinlik günlüklerini içerebilen gizli uygulama dosyaları gibi veriler potansiyel kanıt niteliği taşıyan verilerdir. Dijital bir aygıt üzerinden kanıt elde etme aşamasında, şifreleme, gizleme vb. etkinlikler ile kanıtların elde edilmesi zorlaştırılmış olabilmektedir. Olayın aydınlatılması ve kanıtların elde edilmesi için özel becerilere sahip kişiler tarafından incelenmesi gerekmektedir.

DESTEK

Deskport en zor anlarınızda yanınızda olacaktır.

Ağ ve Uç Nokta Analizi ile ilgili daha fazla bilgi için bize ulaşın.