ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.
Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu seçmeli ve risk işleme için her hallerde gerekli plan hazırlaması gerekmektedir..

iso 27001 bilgi güvenliği

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ NEDEN GEREKLİDİR?

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra BGYS gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerektiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarına üst yönetim ve tüm çalışanların destek vermesi ve şekilde uygulaması gerekmektedir. Ayrıca işbirliğinde bulunulan tüm kişi ve kuruluşların da bu politikalara uygun davranması güvenliği artırıcı bir faktördür.


kvkk veri güvenliği


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ KURMA AŞAMALARI • Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 • Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme
 • Kontrollerin uygulamasının sağlanması
 • İç tetkik gereksiniminin sağlanması
 • Dokümantasyon oluşturulması
 • Kayıtları tutmanın sağlanması
 • Yönetimin gözden geçirilmesi
 • Belgelendirmenin Sağlanması
 • Risk analizinin Belirlenmesi
 • Varlıkların sınıflandırılması

kvkk teknik tedbirler


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ KİMLER İÇİN GEÇERLİDİR? • Elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işletenler
 • Gümrük işleri kolaylaştırma yetkisi almak isteyen ihracatçı firmalar
 • E fatura özel entegratör Yetkisi almak isteyen firmalar
 • Altyapı işletmeciliği hizmeti veren firmalar şirketler
 • GMPCS mobil telefon hizmeti veren firmalar şirketler
 • Uydu haberleşme hizmeti veren firmalar şirketler
 • Görev sözleşmesi imzalayan firmalar şirketler
 • Sanal mobil şebeke hizmeti firmalar şirketler
 • Sabit telefon hizmeti firmalar şirketler
 • İnternet servis sağlayıcıları
1

ANALİZ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinde belirtilen gereksinimlerin belirlenmesi, tedbir kapsamındaki gerekli çalışmaların başlatılması ve şirket çalışanlarının eğitimlerinin planlanması süreçlerini sağlanmaktadır.

2

İŞLEM VE UYGULAMA

Analizi ve süreçleri kapsamında planlanan çalışmalarının alanında uzman ekiplerimizce gerçekleştirilmesi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri süreçlerini, gereksinimlere uyumlu şekilde firma içerisinde işlem ve uygulamasının gerçekleşmesidir.

3

İZLEME

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri süreçlerinde kapsamında gerçekleştirilen tüm hizmetlerin sonunda sizi yalnız bırakmıyor. Sistemsel denetleme, izleme ve önlem alarak işletmelere bilgi akışını sağlamaya devam etmektedir.

Bilgi Güvenliğinin Amacı Nedir?


 • Tehdit ve risklerin belirlenerek etkin risk yönetiminin sağlanması
 • İlginin GİZLİLİK/BÜTÜNLÜK/ERİŞELEBİLİRLİK özelliklerini korumak
 • Güvenlik ihlali olaylarını önleyerek, iş hasarlarını en az indirmek
 • Bilgilerin güvenli olarak üçüncü taraflara açık olarak sağlanması
 • Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi
 • İş sürekliliğini sağlamak

Kurumsal Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?


 • Kurum organizasyonu; kişiler, roller, uygun atamalar ve iş dağılımı
 • Gerekli atamaların yapılması ve kaynak tahsisinin sağlanması
 • Kurum çapında bilgi güvenliği farkındalığının yaratılması
 • Uygun kullanım, politikalar, prosedürlerin oluşturulması
 • Bilgi güvenliği yönetiminin kurgulanması
 • Güvenlik yazılım ve donanımları
İLETİŞİME GEÇ!

Deskport en zor anlarında yanında olacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci Danışmanlığı ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.