Güvenli kal, sorumlu kalma

5651 LOGLAMA


Loglamanın olmaması durumunda bu internet üzerinden gerçekleşecek tüm işlemler internet hizmeti sunanın sorumluluğundadır.


Neden 5651 Loglama Hizmeti?

5651 sayılı yasa ile internet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerin bazı yükümlülük ve sorumluluklar alması mecburi kılınmıştır. Loglama işlemide bu kanunun başında yer almaktadır. Loglama; sunulan sistemin davranışlarını kayıt altına alan bir sistem bütünü olarak adlandırılır. 5651 sayılı yasa ile birlikte mecburi duruma getirilmiştir. Kurum ya da kuruluşların internet erişimi sağlayarak yapılmasını sağladıkları tüm işlemlerde loglama sistemi kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Kullanılmaması durumunda hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişi internet üzerinden işlenecek suçlardan sorumludur.

5651 Loglama Kanunun Kapsama Alanı Nedir?

5651 sayılı kanun internet üzerinden gerçekleştirilen yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi için oluşturulmuş bir kanundur. Kanun, kullanıcılara işletmeleri üzerinden internet hizmeti sunan firmalara sorumluluklar yüklenmektedir. Kanun gereğince kişilere toplu internet erişim ve kullanımı sağlayanlar için suç sayılabilecek içeriklere erişmek isteyenlere karşı tedbir almak ve iç IP dağıtım loglarını internet sağlayıcısını kaydetmekle yükümlü kılar.

5651 Loglama Nedir?
Zaman Damgası İstemcisi

5651 Loglama Çözümleri

5651 Desteği ile günlüklere Tubitak onaylı zaman damgası oluşturabilirsiniz.!

Avrespot
Hotspot

Yüksek performanslı, tam güvenlikli masaüstü cihazlar ve orta - büyük işletmeler için tam performans!

ÜRÜNE GİT

Zamanbaz
Loglama

Syslog günlüklerini dinleyerek istenilen boyutta saklar ve bu dosyalara Tübitak'tan zaman damgası alır.

ÜRÜNE GİT

Useroam
Hotspot

Güvenlik duvarlarınızı 5651 yasasına uygun hale getirir ve misafirlerinizi internet erişimlerini kontrol altına alır.

ÜRÜNE GİT

Bu Yükümlülüklere Dikkat!


  • Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB sayfalarına erişimlerinin engellenmesi
  • Erişim log ve kayıtlarının tutulması. (Zaman ve Tarih Mührü ile)
  • Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP loglarının tutulması
  • Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması

Loglama Nasıl Yapılır ve Süresi?


Yasaya göre altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar loglamanın tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır.

DESTEK

Deskport en zor anlarınızda yanınızda olacaktır.

5651 Loglama ve İmzalama Ürünleri ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.