KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Yani kişiler verilerin bir kısmını veya tamamını işleyen herkesi bu kanun kapsamaktadır.

6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında veri sorumlularına yönelik belirlenmiş olan İdari ve Teknik Tedbirler başlığı altında sayılan yükümlülüklerin karşılanması amacına yönelik olarak; Veri sorumlusu tarafından alınması gereken tedbirlerin yönetim sürecini üstleniyoruz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Siber güvenlik geleceğinizi garantilemek için bir yatırımdır. İşletmeler ve biz insalar geleceğimiz için derin planlamalar yaparken karşılaşacağımız güvenlik ve endişe verici unsurları göz ardı ederek planlama yapmak isteriz bunun tek bir sebebi var oda yeterince tehlikelere karşı hazır olmamak.

Siber güvenlik alanında verilebilecek zararları saymakla bitiremeyiz dijital yaşam ve işlerimizin dijital platformlarda işletilmesi hız kazandıkça siber güvenlik hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı. Siber güvenlik alanında son çalışmalara göre şirket bilgileri ve teklifler, uzaktan izlemeler, tıbbi bilgiler, finansal veriler gibi bir çok kritik veri bu alanda çalınmakta ve kullanılmaktadır. Bu zararlı eğilim, bizlerin finansal ve tibbi bilgilerimizi korumamız ve savunmaya gerekli önemi vermemiz için yeterde artar.

E-postalar aracılığı ile birçok zararlı yazılım ve gerçek olmayan belge ve bilgiler gönderilip mağdur edilen bir çok kötü durumla karşı karşıya kalmaktayız. E-postalar tarafından gönderilmiş olan dosyalar telefonunuzu veya bilgisayarınızı veya sunucunuzu saldırganların kontrolüne siz farkında olmadan geçirmiş olma ihtimali yüksek bir sonuç çıkarıyor.

Sızma testleri yasal olarak gerçekleştirilen testlerdir. Sızma testi mevcut olan bilişim sistemlerinde ki yapınızın üzerinde ki güvenlik açıklarını, zafiyetlerini ve sistemde ki boşlukların tespit edilmesi için yapılan kapsamlı testlerdir.

DDoS saldırıları sonucu genellikle bant genişliği tüketilerek internet altyapıları etkilenmekte, iletişimde gecikme ve servislerin durması gibi durumlara maruz kalmakta ve bunun sonucunda prestij kayıplarına yol açmaktadır. DOS/DDoS koruma çözümlerinde yerinde (on-premise) veya bulut üzerinde ve hibrit yapıda sağlanabilmektedir.

DNS güvenliğinin temel olarak sağlanmasının nedeni büyük ölçekli hizmetlerin korunmasını sağlamak ve kurum içi verilerin dışarıya çıkışına engel olmaktır.DNS güvenliğini tehdit eden saldırganlar genel itibariyle bilgi toplama, hizmet dışı bırakma veya sahte kaynaklardan talep gönderme gibi saldırı türleri kullanabilmektedirler.

DESTEK

Deskport en zor anlarınızda yanınızda olacaktır.

Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği veya Barındırma Hizmetleri hakkında destek talep edebilirsin.