5651 Loglama ve İmzalama

Zamanbaz


Bilişim sektörünü yakından ilgilendiren 5651 sayılı kanunla beraber işletmelere bir takım sorumluluklar yüklenmektedir.


Zamanbaz Nedir?
Yasal 5651 Loglama

Yönlendirilen kaynaklardan Syslog günlüklerini dinleyerek istenilen boyutlarda saklar ve bu dosyalara Tübitak zaman damgası sunucularından zaman damgası alır. "Zaman damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlar."

  • 5651 Desteği ile günlüklere Tubitak onaylı zaman damgası oluşturabilirsiniz.
  • Günlüklerde yer alan belirli içeriklere özel uyarılar yaratabilirsiniz.
  • Syslog Server ile kaynaklardan syslog günlüklerini toplayabilirsiniz.
  • Doğrulama ile zaman damgası alınmış bir günlüğü doğrulayabilirsiniz.
  • Syslog dışındaki günlüklere zaman damgası oluşturabilirsiniz.

zamanbaz 5651 loglama

Neden 5651 Loglama Hizmeti?

5651 sayılı yasa ile internet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerin bazı yükümlülük ve sorumluluklar alması mecburi kılınmıştır. Loglama işlemide bu kanunun başında yer almaktadır. Loglama; sunulan sistemin davranışlarını kayıt altına alan bir sistem bütünü olarak adlandırılır. 5651 sayılı yasa ile birlikte mecburi duruma getirilmiştir. Kurum ya da kuruluşların internet erişimi sağlayarak yapılmasını sağladıkları tüm işlemlerde loglama sistemi kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Kullanılmaması durumunda hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişi internet üzerinden işlenecek suçlardan sorumludur.

5651 Loglama Kanunun Kapsama Alanı Nedir?

5651 sayılı kanun internet üzerinden gerçekleştirilen yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi için oluşturulmuş bir kanundur. Kanun, kullanıcılara işletmeleri üzerinden internet hizmeti sunan firmalara sorumluluklar yüklenmektedir. Kanun gereğince kişilere toplu internet erişim ve kullanımı sağlayanlar için suç sayılabilecek içeriklere erişmek isteyenlere karşı tedbir almak ve iç IP dağıtım loglarını internet sağlayıcısını kaydetmekle yükümlü kılar.

5651 Loglama sistemi

Bu Yükümlülüklere Dikkat!


  • Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB sayfalarına erişimlerinin engellenmesi.
  • Erişim log ve kayıtlarının tutulması. (Zaman ve Tarih Mührü ile)
  • Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP loglarının tutulması.
  • Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması.

Loglama Nasıl Yapılır ve Süresi


Yasaya göre altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar loglamanın tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır.

DESTEK

Deskport en zor anlarınızda yanınızda olacaktır.

Zamanbaz 5651 Loglama ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.