5651 Yasasına Uygun TUBİTAK Onaylı Loglama

Yönlendirilen kaynaklardan Syslog günlüklerini dinleyerek istenilen boyutlarda saklar ve bu dosyalara Tübitak zaman damgası sunucularından zaman damgası alır. "Zaman damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlar."

  • 5651 Desteği ile günlüklere Tubitak onaylı zaman damgası oluşturabilirsiniz.
  • Günlüklerde yer alan belirli içeriklere özel uyarılar yaratabilirsiniz.
  • Syslog Server ile kaynaklardan syslog günlüklerini toplayabilirsiniz.
  • Doğrulama ile zaman damgası alınmış bir günlüğü doğrulayabilirsiniz.
  • Syslog dışındaki günlüklere zaman damgası oluşturabilirsiniz.

zamanbaz 5651 loglama

KVKK ve 5651 Sayılı Loglama Kanunu

Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır.

Bu Yükümlülüklere Dikkat!

Kullanıcıların yasal içerikte olmayan adreslere erişimlerinin engellenmesi erişim log ve kayıtlarının tutulması, (Zaman ve Tarih Mührü ile) Network ağlarına bağlı kullanıcıların iç IP loglarının tutulması, eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması mecburi kılınmıştır. Doğacak olan herhangi bir problemde veri işleyen sorumlularının bu kayıtlar ile kendini ifade edecektir.

Loglama Nasıl Yapılır ve Süresi?

Yasaya göre altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar loglamanın tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır.

ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Hizmetlerimizi Uluslararası ISO 27001 Kalite Standartlarına Uygun Vermekteyiz.

ISO 27701
Kişisel Veri Yönetim Sistemi

Hizmetlerimizi Uluslararası ISO 27701 Kalite Standartlarına Uygun Vermekteyiz.

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

Hizmetlerimizi Uluslararası ISO 9001 Kalite Standartlarına Uygun Vermekteyiz.

DESTEK

Deskport en zor anlarınızda yanınızda olacaktır.

Zamanbaz 5651 Loglama ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.